საწყობი

დღესდღეობით, კომპანია ფარმსტანდარტი ფლობს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისს საწყობს, რომელშიც  შექმნილია პირობები ყველანაირი ტემპერატურული რეჟიმის მქონე მედიკამენტების შენახვისთვის.